Naim Frasheri – Lulet e Veres

JETA
1 Sa e dua gjithë jetën!
2 Se atje gjenj të vërtetën,
3 Yjtë, nënën, hapësirën,
4 Të mugëtit, natën, ditën,
5 Mëngjezë, djellinë, dritën,
6 Mbrëmën, dh’atë errësirën
7 Natën, kur ësht’e qetuar,
8 Edhe gjësendi s’dëgjonet;
9 Qjellin kur ësht’i qëruar,
10 E hapësira ndritonet,
11 Ret’ e zeza sterrë nd’erë.

Share