Politika Fiskale Be – Shqiperi

Çkuptojmeme Politike FiskaleKuadriFiskalEuropian, institucionet, marrveshjet dhe objektivate Bashkimit Europian Politikat fiskalen e  Shqiperi Strategjia kombetare per Integrim(SKI) dhe programi afat-mesem buxhetor Burimet e se drejtes, Kushtetuta, Ligji organik i Buxhetit

Share