USHTRIME DHE PROBLEMA TE ZGJIDHURA-FIZIKE E PERGJITHSHME

USHTRIME DHE PROBLEMA TE ZGJIDHURA-FIZIKE E PERGJITHSHME

” *Cilesia e libri eshte i vlefeshme per printim vetem”.

Share